Høyspent landstrøm til sjøanlegg

Den blå åker høstes som aldri før og behovet for strøm til havs, øker i takt med at oppdrettstflåtene stadig blir større og mer energikrevende. Hittil har 22 oppdrettsanlegg fått høyspent landstrøm fra Elektro Team AS

02.08.2017

 

Inspirasjon

Elektriske løsninger som passer hjemme hos deg

03.02.2017

 

Elektromontør IK/Elkontroll

Elkontroll og oppfølging av serviceavtaler.

22.01.2017

 

Svakstrømsmontør/ telekommunikasjonsmontør

Til store og små utfordringer hos våre bedriftskunder, private kunder og prosjekter.

18.01.2017

 

Skipselektriker - industri/havbruk

Til store og små utfordringer hos våre bedriftskunder i øyregionen.

18.01.2017

 

Elektriker/Automatiker - industri/havbruk

Til store og små utfordringer hos våre bedriftskunder.

18.01.2017

 

Elektromontør service

For serviceoppdrag og prosjekter hos våre kunder på Hitra, Frøya og Snillfjord

18.01.2017

 

Elektroinstallasjoner

Elektro Team AS har i dag et serviceteam på Hitra, Frøya og Snillfjord. Disse foretar fortløpende servicejobber hos private kunder, næringsliv og offentlige etater. Servicejobber innen sterkstrøm, svakstrøm og automasjon. Vi påtar oss oppgaver innen nybygg/tilbygg, rehabilitering, varmepumper, tele/data og automasjon

31.10.2016

 

Nordskag Oppvekstsenter

Frøya kommune foretar rehabilitering/utvidelse av Nordskag Oppvekstsenter. Elektro Team AS har ansvar for elektroinstallasjoner på denne utbyggingen.

31.10.2016

 

Hitra helsetun - Frisklivssenter

Hitra kommune foretar tilbygg og ombyggingsarbeider ved Hitra helsetun for etablering av Frisklivsenter. Elektro Team AS har ansvar for elektrotekniske arbeider.

31.10.2016

Levert av