Tjenester

Vi tilbyr våre kunder

 • Kurs og opplæring ( årlig kurs i sikkerhetsforskrifter FSE grunnmodul for instruert personell)
 • Produktopplæring etter kundens ønske
 • Rammeavtaler/driftsavtale til næringskunder
 • Fast kontaktperson i Elektro Team AS
 • Vaktavtale for næringskunder
 • Internkontrollsystem for elektroanlegg, brannvarsling og nødlys – bygge opp og drifte sammen med kunden.

Norik Web er i utgangspunktet et web-basert internkontrollsystem som primært er bygget opp i tråd med de lovpålagte kravene i Internkontrollforskriftens § 5. Dette for, på en enkel og oversiktlig måte, å hjelpe alle typer foretak som er underlagt Internkontrollforskriften, med å dokumentere overfor myndighetene at forskriften følges.

Ifølge forskriften skal et foretak 

 • utarbeide HMS-bok med beskrivelse av hvordan HMS-    arbeidet blir ivaretatt i foretaket og med oversikt over hvem som har ansvar
 • utarbeide en brannbok med beskrivelse av hvordan brannvernsarbeidet blir ivaretatt
 • foreta en risikoanalyse av driften, for å avdekke eventuelle faremomenter
 • utarbeide rutiner og sjekklister som er viktig for foretakets drift
 • foreta vernerunder og kontrollrunder
 • registrere og vurdere avvik, og utarbeide en plan for utbedringer
 • lukke avvik etter utbedring og dokumentere ved behov
 • kunne fremlegge en plan for videre oppfølging

Høyspent landstrøm til sjøanlegg

Den blå åker høstes som aldri før og behovet for strøm til havs, øker i takt med at oppdrettstflåtene stadig blir større og mer energikrevende. Hittil har 22 oppdrettsanlegg fått høyspent landstrøm fra Elektro Team AS

02.08.2017

 

Inspirasjon

Elektriske løsninger som passer hjemme hos deg

03.02.2017

 

Elektromontør IK/Elkontroll

Elkontroll og oppfølging av serviceavtaler.

22.01.2017

 

Svakstrømsmontør/ telekommunikasjonsmontør

Til store og små utfordringer hos våre bedriftskunder, private kunder og prosjekter.

18.01.2017

 

Skipselektriker - industri/havbruk

Til store og små utfordringer hos våre bedriftskunder i øyregionen.

18.01.2017

 

Elektriker/Automatiker - industri/havbruk

Til store og små utfordringer hos våre bedriftskunder.

18.01.2017

 

Elektromontør service

For serviceoppdrag og prosjekter hos våre kunder på Hitra, Frøya og Snillfjord

18.01.2017

 

Elektroinstallasjoner

Elektro Team AS har i dag et serviceteam på Hitra, Frøya og Snillfjord. Disse foretar fortløpende servicejobber hos private kunder, næringsliv og offentlige etater. Servicejobber innen sterkstrøm, svakstrøm og automasjon. Vi påtar oss oppgaver innen nybygg/tilbygg, rehabilitering, varmepumper, tele/data og automasjon

31.10.2016

 

Nordskag Oppvekstsenter

Frøya kommune foretar rehabilitering/utvidelse av Nordskag Oppvekstsenter. Elektro Team AS har ansvar for elektroinstallasjoner på denne utbyggingen.

31.10.2016

 

Hitra helsetun - Frisklivssenter

Hitra kommune foretar tilbygg og ombyggingsarbeider ved Hitra helsetun for etablering av Frisklivsenter. Elektro Team AS har ansvar for elektrotekniske arbeider.

31.10.2016

Levert av