Tjenester

Vi tilbyr våre kunder

 • Kurs og opplæring ( årlig kurs i sikkerhetsforskrifter FSE grunnmodul for instruert personell)
 • Produktopplæring etter kundens ønske
 • Rammeavtaler/driftsavtale til næringskunder
 • Fast kontaktperson i Elektro Team AS
 • Vaktavtale for næringskunder
 • Internkontrollsystem for elektroanlegg, brannvarsling og nødlys – bygge opp og drifte sammen med kunden.

Norik Web er i utgangspunktet et web-basert internkontrollsystem som primært er bygget opp i tråd med de lovpålagte kravene i Internkontrollforskriftens § 5. Dette for, på en enkel og oversiktlig måte, å hjelpe alle typer foretak som er underlagt Internkontrollforskriften, med å dokumentere overfor myndighetene at forskriften følges.

Ifølge forskriften skal et foretak

 • utarbeide HMS-bok med beskrivelse av hvordan HMS-    arbeidet blir ivaretatt i foretaket og med oversikt over hvem som har ansvar
 • utarbeide en brannbok med beskrivelse av hvordan brannvernsarbeidet blir ivaretatt
 • foreta en risikoanalyse av driften, for å avdekke eventuelle faremomenter
 • utarbeide rutiner og sjekklister som er viktig for foretakets drift
 • foreta vernerunder og kontrollrunder
 • registrere og vurdere avvik, og utarbeide en plan for utbedringer
 • lukke avvik etter utbedring og dokumentere ved behov
 • kunne fremlegge en plan for videre oppfølging
Kontakt skjema
Fyll ut skjemaet under, og vi tar kontakt

  Kontakt oss

  Elektro Team AS
  Telefon: 930 91 200
  E-post: post@elektro-team.no

  Hitra

  Skolegata 6
  7240 Hitra

  Frøya

  Nabeitveien 9
  7263 Hamarvik